Zachęcam Państwa do zapoznania się z debiutem książkowym Kate Murphy „W ogóle mnie nie słuchasz. Czyli co nam umyka i dlaczego to takie ważne.”

Amerykańska dziennikarka zauważyła, że „przeprowadzając wywiady z ludźmi – wszystko jedno, czy z osobą z ulicy, prezesem korporacji, czy gwiazdą – często odnoszę wrażenie, że nie są oni przyzwyczajeni do sytuacji, w której ktoś ich wysłucha”.

Od jakiegoś czasu psychologowie i socjologowie nagłaśniają problem osamotnienia człowieka. Brak możliwości efektywnej wymiany myśli i poglądów wpływa negatywnie na nasze emocje.

„Więzi, które w życiu tworzymy, definiują nas jako ludzi…Więzi zaś rodzą się ze słuchania. Brzmienie ludzkiego głosu porusza nas na poziomie zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym.”

Autorka opisuje proces słuchania przyglądając się mu od strony fizjologicznej, psychologicznej i społecznej. Daje też rady jak usprawnić komunikację i wzmocnić poziom uwagi na linii nadawca – odbiorca.

Myślę, że lektura tej książki może wpłynąć na nasz  uważniejszy udział w rozmowie z innym człowiekiem.

Recenzja: Magdalena Sznejder

Fotografia: Katarzyna Rybicka