Książka Dariusza Michalskiego jest dobrze udokumentowaną biografią Ernesta Brylla, człowieka niezwykle serdecznego, życzliwego, poety, prozaika, dramaturga, dziennikarza, tłumacza, krytyka filmowego, autora widowisk teatralnych, estradowych i telewizyjnych, dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Londynie w latach 1974-1978, a także pierwszego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii w latach 1991-1995.

Do napisania biografii autor wykorzystał swoje prywatne archiwum muzyczne, notatki, zapiski, recenzje, relacje przyjaciół i współpracowników, wywiady przeprowadzone specjalnie pod kątem biografii.

W swoim obszernym opracowaniu autor nie ogranicza się jedynie do samych faktów z życia Ernesta Brylla. W chronologiczny sposób opisuje jego kolejne etapy życia i twórczości, cytując
komentarze i szczere wypowiedzi poety, poszerzone o fragmenty jego tekstów.

Koordynatorem i moderatorem wszystkich działań związanych z powstaniem tego opracowania była Małgorzata Goraj-Bryll – żona Ernesta Brylla, gospodarz co poniedziałkowych, półrocznych spotkań w domu rodzinnym poety.

Książka napisana jest językiem lekkim i przystępnym. Pozwala uporządkować wiedzę na temat podziałów środowiska artystycznego minionej epoki i jego stosunku do władzy.