Postępująca globalizacja wymusza na współczesnych przedsiębiorstwach spedycyjnych podejmowanie i realizację coraz trudniejszych wyzwań logistycznych i gospodarczych.

W niniejszym podręczniku w przystępny sposób przedstawiono zagadnienia związane ze spedycją oraz z działalnością spedytora jako organizatora procesów spedycyjnych w łańcuchach dostaw. W książce omówiono podstawowe pojęcia oraz aspekty prawne spedycji, warunki handlowe dostaw towarów na rynku międzynarodowym, dokumentację spedycyjną, zagadnienia dotyczące transportu drogowego ładunków ponadnormatywnych oraz narzędzia informatyczne stosowane w działalności spedycyjnej.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków: logistyka, transport, spedycja oraz praktyków, właścicieli i menedżerów z sektora TSL.