Prawo karne chroni wartości cenione przez społeczeństwo: życie, zdrowie, wolność, mienie. Jednocześnie określa czyny zabronione, naruszające porządek społeczny. Głównym celem procesu karnego jest ustalenie, czy doszło do czynu zabronionego, czyli przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy oraz pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Podręcznik pod redakcją Pawła Wilińskiego przedstawiający podstawowe założenia procesu karnego opracowany został w sposób jasny i zrozumiały, szczególnie dla osób, które po raz pierwszy mają z nim do czynienia. Książka jest ilustrowana licznymi infografikami o tematyce procesowej. Zawiera również wiele schematów ułatwiających zrozumienie tekstu.