Książka opisująca odruchy kształtujące się w życiu płodowym dziecka, trwające po jego urodzeniu i skutkujące niedojrzałością neuromotoryczną, która może być przyczyną trudności w uczeniu się i zachowaniu na różnych etapach życia dziecka. Autorka wyjaśnia, jak rozpoznać nieprawidłowości rozwoju i wskazuje, jak pomóc dzieciom w osiągnięciu sukcesów w szkole i w życiu.