Obecne problemy środowiskowe i klimatyczne są skutkiem ogromnej konsumpcji i egocentryzmu ludzi. Zapomnieliśmy o innych współmieszkańcach Ziemi i o jej ograniczonych zasobach.

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” wraz Partnerami przedstawia zbiór opowiadań, które nie tylko przynoszą wiedzę ekologiczną, ale kształtują postawy odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.

Wrażliwość na środowisko to pierwszy krok ku lepszej przyszłości, która w głównej mierze zależeć będzie od młodych ludzi.