„Najważniejsze wydarzenia w historii Polski„ to książka polskiego historyka i  publicysty Jerzego Besali.

Autor przedstawia historię Polski opisując najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na bieg dziejów i kształtowanie się naszego kraju. Znajdziemy w tej książce 60 punktów zwrotnych w dziejach Polski, od Chrztu (966) do Obrad okrągłego Stołu (1989).

Jednym z tych wydarzeń jest uchwalenie Konstytucji 3 maja w roku 1791.

W jakich okolicznościach doszło do uchwalenia Konstytucji? Kto był jej autorem?

Na wszystkie te pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w tej właśnie książce.