Kolejny tom z serii poświęconej architekturze poszczególnych dzielnic Warszawy.

Muranów, dzielnica ogromnie zniszczona w 1943 roku, po wojnie zyskała nowy charakter mieszkalno-usługowy. Autorzy atlasu na kartach swojej książki oprowadzają po 62 obiektach architektonicznych, które już na stałe wpisały się w krajobraz dzielnicy. Książka zawiera również krótkie omówienie historii Muranowa.