Podręcznik poświęcony logistyce gospodarczej jest efektem pracy dwudziestu Autorów, pracowników Katedry Logistyki oraz Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz owocem kilkunastu lat badań i dydaktyki.

W książce opisane zostały etapy rozwoju logistyki, pozycja logistyki polskiej w Europie i na świecie, podstawowe obszary działań logistycznych oraz logistyka w przedsiębiorstwie. Autorzy omówili również projektowanie i funkcjonowanie sieci oraz systemów logistycznych, metody i techniki wspomagające podejmowanie decyzji logistycznych oraz współczesne kierunki rozwoju logistyki. W książce zamieszczono obszerny wykaz literatury oraz wykaz wybranych skrótów i pojęć pokrewnych często stosowanych w logistyce. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów logistyki, transportu, spedycji, zarządzania łańcuchami dostaw oraz słuchaczy studiów podyplomowych ww. kierunków oraz innych kierunków pokrewnych.