Pewien król oznajmił swoim poddanym, że znudziło mu się rządzenie. Poddani bardzo się zmartwili ale postanowili zająć się sprawami swojego kraju. Czy dalej będzie rządził jeden król? Czy wybiorą władzę kolegialną, gdzie wszyscy mają równe prawa, panuje sprawiedliwość i tolerancja? Ludzi pomagają sobie nawzajem – tak jak w domu. Ustalają zasady, że każdy ma prawo głosu.

Praca domowa  z historii wciąga bohaterów książki. Jak pojąć tajniki demokracji i zrozumieć ją? Oleśka i jej przyjaciele bardzo się starają uratować państwo bez króla. Czy im się uda? Sprawdźcie sami.