Fotografia pomaga nam utrwalać rzeczywistość i rejestrować jej przemiany. Jest odrębną dziedziną sztuki oddziałującą na wszystkie sfery życia.

Książka prezentuje historię fotografii przedstawiając najważniejsze, wyjątkowe, przełomowe zdjęcia świata. Autorzy książki, opisując gatunki fotograficzne przedstawiają sylwetki ich czołowych przedstawicieli i dokonują szczegółowej analizy dzieł. Ukazują zarazem wielorakie powiązania fotografii z innymi dziedzinami sztuki. Zamieszczone w publikacji kalendaria zarysowują szersze tło historyczne, społeczne i kulturalne. Książka opracowana przez międzynarodowy zespół krytyków sztuki, dziennikarzy i naukowców, napisana jest żywym i przystępnym językiem.