Bezpieczeństwo pacjentów stało się obecnie problemem globalnym, związanym ze wzrostem ilości błędów medycznych i innych niepożądanych zdarzeń, występujących w trakcie świadczenia usług medycznych.

Podręcznik opracowany został przez nauczycieli i praktyków reprezentujących różne zawody medyczne. Omówiono w nim aspekty etyczno-prawne, ergonomiczne oraz kliniczne w różnych obszarach opieki zdrowotnej. Każdy rozdział zakończony został opisem konkretnego przypadku oraz pytaniami związanymi z opisanym zdarzeniem.

Książka adresowana jest do studentów kierunków medycznych, pracowników służby zdrowia oraz wszystkich osób zainteresowanych jakością opieki zdrowotnej.

Tekst: Anna Czołpińska