Autorzy podręcznika omawiają w zwięzłej i czytelnej formie zagadnienia dotyczące anatomii człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem anatomii narządu ruchu. W książce wyodrębniono krótkie, ułatwiające naukę podrozdziały uzupełnione przejrzystymi rycinami i schematami oraz wyróżnionymi w tekście uwagami klinicznymi. Podręcznik dla studentów fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa oraz zdrowia publicznego. Świetne repetytorium przed egzaminem z anatomii dla studentów medycyny.