Autor książki, dyplomata i wieloletni nauczyciel historii, opisuje bitwy mające największe znaczenie dla historii Polski. Opisom towarzyszą liczne ilustracje, zdjęcia, mapy i plany, a także wyszczególnione najważniejsze dane: ramy czasowe, strony konfliktu, liczebność wojsk, dowódcy oraz przyczyny i skutki. W książce opisano bitwy lądowe, morskie i powietrzne, w których walczyli Polacy na terytorium polskim i poza Polską, bitwy bardzo znane, mniej znane albo w ogóle nieznane, zakończone klęskami albo wielkimi zwycięstwami. Świetna lektura dla wszystkich miłośników historii.