19 kwietnia 2023 r. przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. Akcji towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. 

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ponownie włączyła się do akcji „Żonkile 2023.

Dnia 19 kwietnia 2023 r. w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 8 przy ul. Ząbkowskiej 23/25 i Bibliotece dla dzieci i Młodzieży nr 50 przy ul. Skoczylasa 9 odbędą się zajęcia dla dzieci na podstawie materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN .