Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zaprasza na SUPER-KURS języka polskiego metodą komunikatywną dla kobiet i dzieci z Ukrainy.

Kurs rozpocznie się 15 kwietnia 2023 r. (sobota w bibliotece przy ul. Skoczylasa 9) i będzie skierowany dla 2 grup odbiorców w różnym stopniu zaawansowania znajomości języka polskiego (poziom początkujący/poziom średniozaawansowany).

Dodatkowo będą odbywały się spotkania edukacyjno-kulturalne w celu utrwalania słownictwa w czasie konwersacji. 

Zgłoszenia: klubczytelnika@bppn.waw.pl. (zapisy trwają do 14 kwietnia br. ).

Projekt „Supermenki – nauka języka polskiego dla kobiet i dzieci z Ukrainy” dofinansowany z Funduszu Edukacji Kulturalnej 2023.

Публічна бібліотека ім. Ксьондза Яна Твардовського в районі Прага-Північ міста Варшави запрошує на СУПЕР-КУРС польської мови за комунікативною методикою для жінок і дітей з України. Курс починається 15 квітня 2023 р. (субота в бібліотеці на вулиці Скочиляса 9 – Skoczylasa 9). Курс скерований для двох груп із різним рівнем польської мови (початковий рівень / середній рівень).

Крім цього, будуть відбуватися культурно-освітні зустрічі, аби закріпити вивчений матеріал під час розмови.

Заявки: klubczytelnika@bppn.waw.pl. (запис триває до 14 квітня 2023).

Проект Суперменкі – вивчення польської мови для жінок і дітей з України співфінансований з Фонду культурної освіти 2023.