ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty pisemnej na:

Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia, który zostanie wykorzystany do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót adaptacyjnych wnętrz w budynku przy ul. Środkowej 12 lok. 2, 3,4 nr działki 11 obręb 4-13-05.

Lokal nr 2 powierzchnia 50,98 m2

Lokal nr 3 powierzchnia 72,09 m2

Lokal nr 4 powierzchnia 71,71 m2

Szczegóły w poniższym Ogłoszenie o zamówieniu – aranżacja wnętrza biblioteki