BEZPŁATNE KORZYSTANIE z komputerów ( 2 stanowiska ) w Czytelni Naukowej nr X, ul. Skoczylasa 9. Klawiatura ukraińska!

БЕЗКОШТОВНЕ ВИКОРИСТАННЯЗ комп’ютерів (2 стенди) в науковому читальному залі No X Українська клавіатура!