ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zaprasza do do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych.

Termin składania ofert 13.12.2021r. do godziny 14:00.