O czym marzą mieszkańcy i mieszkanki Pragi-Północ? Weź udział w badaniu, odpowiedz na kilka pytań i pomóż zmieniać dzielnicę. Termin badania został przedłużony do 6 grudnia 2021r.

Zapraszamy do udziału w badaniu, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie, o czym marzą Prażanie i jak powinna zmieniać się dzielnica Praga-Północ w nadchodzących latach.

Link do ankiety: https://mapamarzen.webankieta.pl/(otwiera się w nowej karcie)

Pomysły i propozycje zawarte w ankiecie powstały w pierwszej fazie projektu, podczas spotkań mieszkańców i urzędników.

Badanie trwa do 6 grudnia 2021r.

Ankieta została podzielona na osiem bloków tematycznych: infrastruktura, estetyka i bezpieczeństwo, sprawy społeczne, edukacja, kultura, ochrona środowiska, sport oraz Wielkie Marzenia. W każdej kategorii należy wskazać 3 najważniejsze, najbardziej potrzebne działania.   

Wnioski z ankiety zostaną przedstawione władzom dzielnicy Praga-Północ oraz Miasta Stołecznego Warszawy jako rekomendacje społeczne do planowania inwestycji.

Wyniki ankiety zostaną upublicznione 14 grudnia 2021 roku na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ oraz stronie Stowarzyszenia Moja Białołęka.

Ankieta jest elementem projektu Stowarzyszenia Moja Białołęka sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Dziękujemy za opinie i poświęcony czas.