9 LISTOPADA – Europejski Dzień Wynalazcy – pochodzi z Niemiec. Ma na celu pobudzenie do kreatywnego myślenia i realizowania swoich pomysłów, a także do pokazywania swoich wynalazków światu.