Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego
w Dzielnicy Praga-Północ
 Miasta Stołecznego Warszawy

Zarządzenie

Teksty ww. zarządzenia dostępne są na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2021&Miesiac=3

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/755753FD-9E3F-4BC7-8706-5C766120AD38,frameless.htm

Załącznik do Zarządzenia

Kwestionariusz osobowy