Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zaprasza do udziału w Konkursie plastyczny pt. “Jestem EKO – nie kupuję, wypożyczam z biblioteki”.

Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat.

Technika prac dowolna

Zapraszam chętnych do wzięcia udziału i przesłanie zdjęć prac na adres bppn.waw@gmail.com z tematem „Konkurs Plastyczny – Jestem EKO – nie kupuję, wypożyczam z biblioteki” w terminie do 10.11.2020 r.

Więcej informacji o konkursie: http://bppn.waw.pl/wp-content/uploads/2020/10/Regulamin-konkursu.pdf

Regulamin konkursu