Szanowni Czytelnicy,

od 31 sierpnia 2020 r. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wprowadza  nowe Zasady Bezpiecznego korzystania z Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na czas ogłoszonego stanu epidemii COVID-19.       

Wprowadzamy wolny dostęp do półek bibliotecznych. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest uprzednia dezynfekcja rąk lub założenie rękawiczek.    

Wyznacza się limit osób jednocześnie przebywających w bibliotece, który jest uzależniony od wielkości pomieszczeń i liczby stanowisk obsługi. Informacja o limicie jest wywieszona na drzwiach wejściowych do poszczególnych placówek bibliotecznych.    

We wszystkich filiach i oddziałach Biblioteki obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust.   

Prosimy o zapoznanie się z  nowymi Zasadami Bezpiecznego korzystania z Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  na czas ogłoszonego stanu epidemii COVID-19, które można przeczytać TUTAJ.