Szanowni Państwo,

rozpoczynają się  konsultacje społeczne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi dotyczące diagnozy sytuacji społecznej opracowanej na potrzeby strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Spotkanie odbędzie się 12 marca (czwartek) godzina 17.00 – 20.00 w Urzędzie Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, wejście B od ul. Jarzębskiego.

Obecnie trwają prace nad diagnozą sytuacji społecznej w Warszawie.

Diagnoza zawiera:

  • zidentyfikowane problemy społeczne, np. dotyczące osób starszych, relacji międzyludzkich, niepełnosprawności, uzależnień, przemocy w rodzinie, bezdomności, barier w korzystaniu z pomocy,
  • trendy wskazujące, z jakimi wyzwaniami społecznymi Warszawa będzie się mierzyć w kolejnych latach,
  • kierunki rozwiązywania problemów społecznych.

Z projektem diagnozy mogą się Państwo zapoznać na stronie http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_w_warszawie.

Uwagi i sugestie,a także dodatkoweźródła informacji istotnych dla strategii rozwiązywania problemów społecznych możnaprzekazywać na adres koordynacja.ps@um.warszawa.pldo 24marca.

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w debacie do 11 marca na adres koordynacja.ps@um.warszawa.pl.

Chcemy skuteczniej wspierać osoby i rodziny w trudnych sytuacjach, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie, dlatego przygotowujemy nową strategię. W 2020 roku kończy się obecnie obowiązująca Społeczna Strategia Warszawy- strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020.

Wiele kwestii społecznych dotyczących mieszkańców Warszawy zostało ujętych w Strategii rozwoju Warszawa 2030. Odwołując się do tego ogólniejszego dokumentu, nowa strategia rozwiązywania problemów społecznych będzie skupiała się na profilaktyce oraz doskonaleniu systemu wsparcia, tak, żeby było ono kompleksowe, innowacyjne a zarazem „szyte na miarę”.[1]

Informacje o miejscu spotkania

  • 12 marca (czwartek) godz. 17.00-20.00, Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, wejście B od ul. Jarzębskiego

Informacja o budynku:

Miejsce parkingowe: wjazd na parking jest od ulicy Staffa,są tam dwa miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wejście dla osób poruszających się na wózku: Wejście B od ulicy Jarzębskiego jest dostępne z poziomu chodnika.

Toalety:dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

Dojazd:

Najbliższe przystanki: 

BIELANY-RATUSZ(około 30 – 100 metrów), linie: 110, 112, 116, 197, 303, 397, 103, 197, 397.

STARE BIELANY– stacja metra (około 550 metrów) linią metra M1

Dostępność podczas spotkania:

– Dostępność architektoniczna

– Tłumaczenie na Polski Język Migowy

– Pętla indukcyjna

Zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby.