BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Ks. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA – PÓŁNOC m.st. WARSZAWY 

FUNDACJA   POLONIA   UNION FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”  MUZEUM  NIEPODLEGŁOŚCI  W  WARSZAWIE  STOWARZYSZENIE  WSPÓŁPRACY  POLSKA–WSCHÓD  Z A P R A S Z A J Ą     N A    U R O C Z Y S T O Ś Ć     Z     O K A Z J I  ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA DNIA  POLONII  I  POLAKÓW  ZA  GRANICĄ DNIA  FLAGI  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ   WIWAT MAJ !  w programie  wprowadzenie historyczne – JAN ENGELGARD Muzeum  Niepodległości w Warszawie   Koncert polskiej muzyki klasycznej: MARIA SKURJAT – SILVA – fortepian ANETA SKARŻYŃSKI – mezzosopran   8 maja 2019 r.      godzina 17.00   Biblioteka Publiczna im. Ks. J. Twardowskiego Warszawa Praga-Północ, ul. W. Skoczylasa  9  Spotkanie otwartePliki do pobrania: