Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

zaprasza na

spotkanie połączone z prezentacją multimedialną

 PODRÓŻE Z BIBLIOTEKĄ

IZRAEL – kraj kontrastów.

Spotkanie poprowadzi Czytelniczka biblioteki, Seniorka,

przewodniczka turystyczna, pasjonatka podróży

10  kwietnia  2019 r. (środa)

godz.17:30

Spotkanie odbędzie się

w Wypożyczalnidla Dorosłych Młodzieży nr 101

przy ul.Ząbkowskiej23/25

Wstęp wolny!

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy przy ul. Skoczylasa 9, 03-470 w Warszawieinformuje, że w czasie organizowanych przez Bibliotekę wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE. L. 2016.119.1z dnia 4 maja 2016r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających
z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.
Pliki do pobrania: