Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 25 września w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 41 odbyło się spotkanie z historykiem i dokumentalistą  IPN panią Anną Adamus. Przedmiotem wykładu i prezentacji multimedialnej był „Józef Piłsudski – twórca Niepodległej”. Pani Adamus zaprezentowała młodzieży i czytelnikom biblioteki wielką rolę, jaką odegrał Piłsudski w tworzeniu niepodległego Państwa Polskiego. Wykład obejmował również historię oraz dziedzictwo Legionów Polskich, które były w okresie II Rzeczpospolitej jednym z najważniejszych elementów kształtujących tożsamość i patriotyczną postawę  Polaków.

Uczestnicząca w spotkaniu  młodzież z LO im. Ruy Barbosy była bardzo zainteresowana tematem  i z ciekawością słuchała wykładu. Zadeklarowała się   chęcią  przyjścia na inne wykłady o zbliżonej tematyce.