Temat przewodni konferencji

W zwartej zabudowie Pragi Północ, dzielnicy o bogatej historii i unikatowym dziedzictwie kulturowym kontekst miejsca ma szczególne znaczenie. Jego odbicie powinno być widoczne w inwestycjach, działaniach społecznych i gospodarczych. Kontekst materialnego i niematerialnego dziedzictwa Pragi ma podwójne znaczenie. Przede wszystkim są to aspekty odnowy Pragi, społeczne, gospodarcze, przestrzenne i prawne uwarunkowania lokalne.
Nie mniej ważny jest klimat Pragi w innym znaczeniu. Dla architektów, urbanistów, artystów dziedzictwo i genius loci miejsca powinien być inspiracją do projektowania i wprowadzania zmian w przestrzeni, które będą bogactwo kulturowe Pragi podkreślać i wzmacniać.


?         Wojciech Zabłocki, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ – „Wydobycie i odnowa przestrzeni na Pradze Północ”.

?         Jacek Grunt-Mejer, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji – „Przestrzeń publiczna w rewitalizacji”

?         Michał Krasucki, Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy – „Park Kulturowy na Pradze-Północ szansą na zmianę oblicza dzielnicy”.

?         Dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – „Kontekst odnowy i odnowa kontekstu. Przykłady wizjonerskich zmian wizerunku dzielnic europejskich metropolii”.

?         Andrzej Brzozowy, Projekty Miejskie – „Rewitalizacja w Polsce AD 2018 i wnioski dla rewitalizacji warszawskiej Pragi”

?         dr hab. Paweł Możdzyński, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW – „Kapitał kulturowy Pragi Północ. Próba diagnozy stanu obecnego”

?         Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa – „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”

?         Dr. Ing. Agnieszka Cieśla, Politechnika Warszawska, podsumowanie konferencji i warsztatów – „IBA Warszawa: Inicjuj Badaj Aktywizuj” z ramienia Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

?         Adam Lisiecki, Muzeum Warszawskiej Pragi, – „Fenomen Pragi”.


Cel konferencji

Otwarcie debaty publicznej o znaczeniu kontekstu architektonicznego, urbanistycznego i kulturowego Pragi, wypracowanie ram dla działań projektowych i artystycznych, które mają doprowadzić do ożywienia przestrzeni publicznej i gospodarki Pragi.


Spotkanie nieodpłatne.
Do ważnej rejestracji wymagane jest
przesłanie potwierdzenia udziału w spotkaniu na maila:


ppn.rewitalizacja@um.warszawa.pl