27 kwietnia 2018 r. w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 50 przy ul. Skoczylasa 9 Szymon Góralczyk z Karawany Opowieści zabrał dzieci w niezapomnianą podróż do krainy baśni polskich.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowieści i spontanicznie reagowały na przygody baśniowych bohaterów oraz chętnie wchodziły w interakcję z opowiadającym.

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Magia w baśniach świata – II edycja” dofinansowanego z Funduszu Animacji Kultury, Projekty rewitalizacyjne w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022.