20 lutego2018 r. w Czytelni Naukowej Nr X przy ul. Skoczylasa 9 odbyła się prelekcja pracownika Muzeum Historii Polski pt. „Konfederacja barska: w obronie ojczyzny, wolności i wiary” zorganizowana dla uczniów L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy. Konfederacja barska, zawiązana przez szlachtę polską w 1768 roku, skierowana była przeciwko Rosji, królowi Stanisławowi Poniatowskiemu oraz  innowiercom. Walki partyzanckie z armią rosyjską oraz oddziałami królewskimi zakończyły się w 1772 roku klęską wojsk konfederacji. Porwanie króla przez konfederatów w 1771 roku wykorzystały mocarstwa ościenne, aby przyspieszyć i usprawiedliwić I rozbiór Polski. Konfederacja, przez niektórych historyków uważana za pierwsze polskie powstanie niepodległościowe, stała się w świadomości Polaków mitem narodowym.