facebook link

Zasady Bezpiecznego korzystania z Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na czas ogłoszonego stanu epidemii COVID-19

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

w związku z decyzjąPrezesa Rady Ministrów, o wprowadzeniu drugiego etapu znoszenia ograniczeńzwiązanych z COVID-19, Biblioteka w Dzielnicy Praga-Północ będzie otwarta od 11 maja 2020 roku. 

W celu zachowania bezpieczeństwa zostały wprowadzone nowe zasady korzystania z Biblioteki na czas ogłoszonego stanu epidemii COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

Zasady Bezpiecznego korzystania z Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  na czas ogłoszonego stanu epidemii COVID-19

 

Zasady bezpiecznej obsługi czytelników i postępowania ze zbiorami bibliotecznymi

 • Działalność  bibliotek ze względów bezpieczeństwa będzie na początku ograniczała się do przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania zamówionych książek
 • W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest  rezerwowanie  książek przez czytelników: telefonicznie pod numerami przypisanymi do poszczególnych filii, mailowo lub przez konto w katalogu on-line i odebranie ich w danej placówce
 • Kody do e-booków wydawane będą drogą e-mailową
 • Zalecane jest przygotowanie listy książek, które czytelnik chce wypożyczyć, pomocny będzie w tym nasz katalog znajdujący się na stronie www.bppn.waw.pl
 • Wymagane jest przygotowanie karty bibliotecznej
 • Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru i pomieszczeń bibliotecznych 
 • Każda zwrócona książka obowiązkowo będzie poddana 3-dniowej kwarantannie, licząc od następnego dnia. Po tym czasie książki wrócą na półki i będą mogły być ponownie wypożyczone 
 • Proponowane jest  wypożyczanie większej ilości książek z możliwością wydłużenia terminu zwrotu
 • Książki do wypożyczenia podawane będą  wyłącznie przez pracownika biblioteki
 • Do odwołania nie będą się też odbywały spotkania, imprezy i wydarzenia w bibliotekach
 • Zawieszone zostają usługi biblioteczne takie jak: udostępnianie zbiorów na miejscu, korzystanie z komputerów, ksero, nie ma możliwości korzystania z kącików zabaw, z e-pracowni i z prasy.
 •  
 • Zasady bezpieczeństwa przestrzennego i higienicznego dla użytkowników i pracowników
 • W bibliotece w tym samym czasie przebywać będzie mogła tylko 1 osoba albo rodzic z  dziećmi poniżej 13 roku życia
 • Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów
 • Zaleca się zachowanie bezpiecznych odległości między użytkownikami i pracownikami
 • Od  osób przebywających w Bibliotece wymagane jest bezwzględnie noszenie masek lub przyłbic ochronnych. Przy wejściu do biblioteki czytelnik zobowiązany jest założyć rękawiczki lub odkazić dłonie płynem dezynfekującym
 • Użytkownik bez rękawiczek i maski lub przyłbicy nie zostanie obsłużony. 
 • Zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń,  dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła, przesłon ochronnych  i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanego
 • Zaleca się częste mycie rąk
 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna przebywać na terenie Biblioteki
 • Zasady postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem
 •  
 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112
 • Zgłoszenie incydentu do kierownika placówki umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 • Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w placówce, w których przebywał użytkownik  i zalecenie  stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym
 •  
 • Zasady zapobiegawcze  w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem
 • Pracownicy Biblioteki  zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy nie przychodzić do pracy, pozostać w domu i poinformować pracodawcę, że mogą być zakażeni koronawirusem  oraz  skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa
 • W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w pomieszczeniu odizolowanym.  Należy wstrzymać przyjmowanie czytelników, powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do jej instrukcji i poleceń
 • Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 • Rekomenduje się stosowanie  zaleceń inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

 

Zasady Bezpiecznego korzystania z Czytelni Naukowej X  na czas ogłoszonego stanu epidemii COVID-19
 
Działalność  Czytelni Naukowej będzie na początku ograniczona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego przedstawionego przez Główny Inspektorat Sanitarny,  Ministerstwo Zdrowia oraz zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej
Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru. Zawieszone zostaje korzystanie ze zbiorów na miejscu. Zbiory do wypożyczenia podawane będą  wyłącznie przez pracownika czytelni.
W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest  rezerwowanie  książek przez czytelników: telefonicznie pod numerem 22 619-32-96, mailowo czytnauk@bppn.waw.pl lub przez konto w katalogu on-line 
Zalecane jest przygotowanie listy książek, które czytelnik chce wypożyczyć, pomocny będzie w tym nasz katalog znajdujący się na stronie www.bppn.waw.pl  
Wymagane jest przygotowanie karty bibliotecznej 
Zwrócone zbiory obowiązkowo będą poddane 3-dniowej kwarantannie, licząc od następnego dnia. Po tym czasie książki wrócą na półki i będą mogły być ponownie wypożyczone  
W pomieszczeniach czytelni w tym samym czasie będą mogły przebywać 4 osóby
Skraca się czas przebywania w czytelni na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów
Czas korzystania z komputerów skraca się do 30 minut 
Zaleca się użytkownikom czytelni wcześniejszą rezerwację komputera na określoną godzinę drogą telefoniczną lub mailową
Zawieszone zostaje korzystanie  z e-pracowni i z prasy na miejscu.
Do odwołania nie będą się też odbywały spotkania, szkolenia i imprezy
Zaleca się zachowanie bezpiecznych odległości między użytkownikami i pracownikami
Od  osób przebywających w czytelni wymagane jest bezwzględnie noszenie masek lub przyłbic ochronnych. Przy wejściu do biblioteki czytelnik zobowiązany jest założyć rękawiczki lub odkazić dłonie płynem dezynfekującym
Użytkownik bez rękawiczek i maski lub przyłbicy nie zostanie obsłużony.  
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, wysoka temperatura osoba nie powinna przebywać na terenie czytelni 
 

 


 


Punkt cyfrowego wsparcia seniorów Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Narodowy program rozwoju czytelnictwa Biblioteka narodowa Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa Logo warszawskich bibliotek msib

 


ZNAJDZIESZ NAS NA:

Facebook

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

POWRÓT DO GÓRY STRONY

 


POLECANE LINKI

 

KONTAKT

POLITYKA COOKIES

Projekt i wykonanie: AI