Wersja graficzna
facebook link

Rodo w Bibliotece

Szanowny Czytelniku,

25. maja 2018 r. wchodzi w życie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Jest to rewolucja w ochronie danych osobowych. Wprowadza najważniejsze zmiany:

– bezpłatne skargi

– mogą być przetwarzane wyłącznie NIEZBĘDNE dane, zawarte w karcie zobowiązania

– Czytelnik może w każdej chwili odwołać zgodę

– prawo do zapomnienia – prawo do niezwłocznego usunięcia danych osoby na jej żądanie

Proszę zapoznaj się z:

– klauzulą informacyjną,

– informacją o obowiązku posługiwania się karta biblioteczną do korzystania ze zbiorów

 

Załącznik nr 4do Regulaminu udostępniania zbiorów

Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego

w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

 

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)–informujemy:

Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy przy ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa, przedstawicielem jest Dyrektor

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

- adresue-mail dyrektor@bppn.waw.pl;

- telefonu 22 818-60-13

- pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora

W wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem:

- adresue-mail kathal@bppn.waw.pl

- telefonu 22 818-60-13

 

Cel przetwarzanie danych oraz podstawa prawna

 

1.Dane identyfikujące Czytelnika, w tym wizerunek, oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki, są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym[1] i służą do następujących celów:

a) udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,

b) promocji Biblioteki, dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym.

2. Dane identyfikujące Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z Internetu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika, są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece[2] i służą do następujących celów:

a) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,

b) opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,

 c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.

3. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody w następujących celach:

a) powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze,

b) przekazywania informacji o działalności Biblioteki,

 

Okres przechowywania danych

 

Okres przechowywania danych wynosi:

1. dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.

2. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

3. dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.

4. dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.

5. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania zgody

 

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz

konsekwencjach ich niepodania

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem umownym niezbędnym do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki i brakiem możliwości korzystania z jej usług.

 

Pani/Pana prawa

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Obowiązuje od 25.05.2018.

 [1] Są to zadania, o których mowa w ustawie o bibliotekach.

[2] Są to obowiązki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


 


Punkt cyfrowego wsparcia seniorów Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego WPEK i Zintegrowany Program Rewitalizacji Narodowz program rozwoju czytelnictwa Biblioteka narodowa Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa msib Fundacja ksk

 


ZNAJDZIESZ NAS NA:

Facebook

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

POWRÓT DO GÓRY STRONY

 


POLECANE LINKI

 

KONTAKT

POLITYKA COOKIES

NEWSLETTER

Projekt i wykonanie: AI