facebook link

Rodo w Bibliotece

Szanowny Czytelniku,

25. maja 2018 r. wchodzi w życie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Jest to rewolucja w ochronie danych osobowych. Wprowadza najważniejsze zmiany:

– bezpłatne skargi

– mogą być przetwarzane wyłącznie NIEZBĘDNE dane, zawarte w karcie zobowiązania

– Czytelnik może w każdej chwili odwołać zgodę

– prawo do zapomnienia – prawo do niezwłocznego usunięcia danych osoby na jej żądanie

Proszę zapoznaj się z:

– klauzulą informacyjną,

 

– informacją o obowiązku posługiwania się karta biblioteczną do korzystania ze zbiorów

Klauzula informacyjna dla Czytelnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)–informujemy:

Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy przy ul.  Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa, przedstawicielem jest Dyrektor Biblioteki

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

- adresu e-mail dyrektor@bppn.waw.pl;

- telefonu 22 818-60-13

- pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora

W wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się                    z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem:

- adresu e-mail kathal@bppn.waw.pl

- telefonu 22 818-60-13

 

Przetwarzanie danych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– rejestrowania wypożyczeń zbiorów oraz zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

– dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

– prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO;

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem umownym niezbędnym do zarejestrowania             i obsługi czytelnika. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z zasobów bibliotecznych.

 

Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty.

 

Pani/Pana prawa

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;

Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom.       

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.


 


Punkt cyfrowego wsparcia seniorów Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego WPEK i Zintegrowany Program Rewitalizacji Narodowz program rozwoju czytelnictwa Biblioteka narodowa Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa msib Fundacja ksk

 


ZNAJDZIESZ NAS NA:

Facebook

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

POWRÓT DO GÓRY STRONY

 


POLECANE LINKI

 

KONTAKT

POLITYKA COOKIES

NEWSLETTER

Projekt i wykonanie: AI